studio

Bruelsound Edit Room & Maq Records B
Mix Room’s

analog console : pas­sive — tube — hand made — sum­ming — mas­ter­ing console + Sound­tracs Soli­taire — 32 ana­log chan­nels desk
monitoring :  cus­tom tan­noy dmt + hypex amp, jbl 4012, hafler TRM8, avantone,  kef, akg, b&w …
mix system : Pro Tools 12.4 + Apogee Symphony + Mackie HUI & Novation DAW Controler
analogue outboard :
Jk Vintage Amp (8ch tube/transformer Processor) + Passive Summing Box
IGS Tubecore (Mastering Man­ley Vari-Mu – mod­i­fied style)
A-Design Ham­mer (Mastering Tube EQ)
Eventide & TC Electronic (externall reverb)
TC Elec­tronic Final­izer
TL Audio (mod­i­fied tube compressor)
UAD 2 dsp card
digitall :
pro tools, uad, ssl, waves, weiss, sound toys, fabfilter, dmg audio, mcdsp, son­nox,  psp-audioware, eoisis, softube, izotope, slate digitall, drms, elysia, valhalla, eventide, klanghelm, nugen, sound radix, expotential audio, flux, plug&mix, spl, met­ric halo, izo­tope, tdr, brain­works, blue cat, xfer, goodhertz, native instrument, massey, ddfm, plugin aliance, hofa, focusrite, arturia, bias, output, acoustica audio, phoenix, …


MaQ Records Studio A
Recording Studio

Maq Records to kom­pleks studyjny od pod­staw zapro­jek­towany i wybu­dowany, tylko i wyłącznie jako obiekt studyjny tym samym nie jest kole­jnym budynkiem, który wcześniej pełnił inne funkcje, a wszys­tkie pomieszczenia posi­adają, odpowied­nio do swoich zas­tosowań, zapro­jek­towaną adap­tację akustyczną.

Pomieszczenia:

Con­trol Room 1 : 30 m2
Live Room 1 : 50 m2 — ksz­tałt sied­miokąta, kop­uła stwor­zona z drewna i cegieł — unika­towe brzmie­nie o charak­terysty­cznym, pięknym pogłosie,
Live Room 2 : (tzw.: drumm booth) 18 m2 w ksz­tał­cie trapezu asym­e­trycznego ze zmieni­a­jaća sie wysokoś­cia
Live Room 3 : 15m2 (tzw.: sound absortion booth)
3x Iso Booth : (tzw.: amp booth) 3m2

Desk: Audi­ent ASP8024 — 36 mic + 36 linie input, 14 aux, 8 bus, stereo bus compressor — ana­log console, Redco Audio R196 based patchbay

Record­ing: Pro tools HD 10 + Native 12, Lynx Con­vert­ers (firewire+HD), Apple Logic Audio 9, Mac Pro,

Mon­i­tor­ing: Gen­elec 1037+ alternatywne do wyboru : Yamaha NS 10 M (Yamaha A100 Amplifiler) + Yamaha HS-10W, Avan­tone Mix Cube, Mackie HDR, Hafler TRM 8, Focal SM9,
Fur­man Per­sonal Mix­ing Sta­tion — sys­tem mik­serów mon­i­torowych dla muzyków w trak­cie nagrania

Pre­amp:
Neve 1073 DPA (2ch),
Great River ME-1NV (2ch),
Focus­rite ISA 828 (8ch)*
Audient ASP8024 (36ch)
Groove­Tubes The Brick *
Presonus (25ch)*, DBX (valve tube 2ch)*,

Dynam­ics, EQ:
Loop­trot­ter Mon­ster
IGS Tubecore (Man­ley Vari-Mu mod­i­fied style),
IGS 2–1176 (UA 1176 mod­i­fied style),
IGS SSL Bus com­pres­sor (SSL Bus com­pres­sor mod­i­fied style)*
SPL Charisma (8 ch. mod­i­fied tube proces­sor),
Audi­ent stereo bus com­pres­sor,
Symetrix Dynamics

FX:
Even­tide
Sans Amp, TC Elec­tronic M300
Native Instruments Reaktor 5, Native InstrumentsGuitar Rig3, Waves Plugins (Platinum Bundle TDM+…), Sound Toys Complete, FabFilter, PSP Audioware, Slate Digital VTM, Slate Digital Trigger Platinum, Slate Digital SSD4 Platinum, Celemony Melodyne, McDSP, Flux, SSL, …

Guest Room, Chill­out Room, Bed­rooms, Kitchen, Bath­room, Parking, WiFi


Dodatkowo ofer­u­jemy:

MaqRecords Edit Room C – pomieszczenie do prac przy edycji materiału

Wieloślad­owy sys­tem mobilny (8,16,32,64, …. śladów 24 bit/ 96 kHz) – nagranie w dowol­nie wybranej sali lub pod­czas koncertu.

Dobór sprzętu, mikro­fonów, pre­am­pów … w zależności od potrzeb.


MICROPHONE’S

Rib­bone:
AEA R84 (x2)
Oktava ML-52 (x3)
Bey­er­dy­namic M160
Royer 121 (x2)

Large Con­denser:
NEUMANN U87 (X2)
NEUMANN U69 (stereo)
AKG 414 BXL (x2)
Brauner Phan­tom
Oktava 219 (x3)
Oktava 011 (mid­dle)
Stu­dio Project C1
Stu­dio Project B1 (x2)

Valve Tube :
Peluso P12 (AKG C12 copy)
Oktava MKL2500 (x2)
Custom Vintage Tube

Small Con­denser:
Earth­works QTC30 (x2)
Shoeps MK40
Shoeps CMC6 + MK4 (x2)
Rode NT5 (x3)
Oktava 012

Dynamic:
Yamaha Sub Kick
Sennheiser e 604 (x4)
Sennheiser 421 (3x old)
EV Re-20
AKG D112
Shure Beta 52
Shure SM58 (x2)
Shure SM57 (x7)
Shure Beta 58
AKG D770
Audix D6

Head­phones:
AKG K 701 Ref­er­ence*, Beyerdynamic DT770, AKG K271 STUDIO, AKG K171 STUDIO, AKG K240 MONITOR, AKG K240 mkII, AKG K141 mkII (x2), AKG K141 MONITOR (x2), Sennheiser HD202, Senheiser HD200, Superlux HD660, Superlux HD681

Instru­ment:
Sans Amp PSA 1.1
Ampeg Classic + SVT-10HLF i 10HE
Cus­tom Laboga Alli­ga­tor
Gui­tar Rig
Stu­di­o­logic Fatar Nova
KURZWEIL K2500
PEARL, Paiste 502, Lukawski Snare, Zildian

Za dodatkową opłatą możliwość wynajmu fortepianu.

Posi­adamy możli­wość wypoży­czenia instru­men­tów za dodatkową opłatą. Dodatkowe mikro­fony, pre­ampy, efekty dostępne w zależności od potrzeb i specy­fiki produkcji.

Pokoje gościnne, Łazienka, Kuchania, Inter­net Wi-FI, Bar, TV, coffe, tee, Pizza .……


Adres:

MAQ Records Studio: 42–580 Wojkow­ice (woj. Ślaskie); ul. Spokojna 31; Poland

wiecej infor­ma­cji: www.maqrecords.pl